Skip to main content

İşlem Ücretleri

Native (Yerel) Zincir Ücretleri​

5ireChain ağı tarafından yapılan hesaplama maliyetlerini karşılamak için işlem ücretleri alınır. İşlem ücreti, 5ireChain ağının güvenliğine katkıda bulunur ve üzerinde gerçekleştirilen her hesaplama için bir ücret alarak kötü aktörlerin ağa spam göndermesini önlemek için kullanılır.

Hesaplama formülü = base_fee + length_fee + [targeted_fee_adjustment * weight_fee]

Şunları içerir:

Base fees: Bu, bir kullanıcının bir işlem için ödediği minimum tutardır. Çalışma zamanında temel ağırlık olarak bildirilir ve Weight To Fee. kullanılarak bir ücrete dönüştürülür.

Weight fees: Bir işlemin tükettiği ağırlık miktarıyla orantılı bir ücret.

Length fees: İşlemin kodlanmış uzunluğuyla orantılı bir ücret.

Targeted fees adjustment: Bu, ağdaki tıkanıklığa göre nihai ücreti ayarlayabilen bir çarpandır.

EVM Zincir Ücretleri

5ire EVM zincirinde bir işlem gerçekleştirmek için kullanıcıların gas ücreti olarak da bilinen bir işlem ücreti ödemeleri gerekir.

Teknik açıdan gaz, 5ire ağı üzerinde belirli operasyonları gerçekleştirmek için gereken toplam hesaplama çabası miktarının ölçü birimidir. Gas ücretinin ödenmesi, 5ireChain'in (ve 5ire EVM Chain'in) yerel para birimi olan 5ire üzerinden yapılır. 5ire Coins ile gösterilir.

Gaz ücreti ayrıca ağda gerçekleştirilen her hesaplama için bir ücret talep ederek 5ireChain ağ güvenliğine katkıda bulunur, bu da kötü aktörlerin ağa spam göndermesini engeller.

Gaz Fiyat Hesaplaması: gasPrice * gasAmount/1018

Note: Kullanıcılar, 5ireChain Explorer'da 5ire EVM zincirinin işlemlerini ve blok ayrıntılarını görüntüleyebilir.