Skip to main content

Процес налаштування

Запуск вузла

Виконайте наведені нижче кроки для запуску повного вузла або вузла валідатора з Docker:

Крок 1: Завантажте образ Docker за допомогою наступної команди:

docker pull 5irechain/5ire-thunder-node:0.12

Крок 2: Запустіть образ Docker

Для створення повного вузла виконайте наступну команду:

sudo docker run  -p 30333:30333  -p 9933:9933 -p 9944:9944 5irechain/5ire-thunder-node:0.12  --port 30333 --no-telemetry --name 5ire-thunder-archive --base-path /5ire/data --keystore-path /5ire/data   --node-key-file /5ire/secrets/node.key --chain /5ire/thunder-chain-spec.json --bootnodes /ip4/3.128.99.18/tcp/30333/p2p/12D3KooWSTawLxMkCoRMyzALFegVwp7YsNVJqh8D2p7pVJDqQLhm --pruning archive --ws-external --rpc-external --rpc-cors all

Для вузла валідатора виконайте наступну команду:

docker run -p 30333:30333 5irechain/5ire-thunder-node:0.12 --port 30333 --no-telemetry --name 5ire-thunder-validator --base-path /5ire/data --keystore-path /5ire/data --node-key-file /5ire/secrets/node.key --chain /5ire/thunder-chain-spec.json --bootnodes /ip4/3.128.99.18/tcp/30333/p2p/12D3KooWSTawLxMkCoRMyzALFegVwp7YsNVJqh8D2p7pVJDqQLhm --validator